Todos los autores-Todos os Autores:
Svayambhuva Manu
Chanakya Pandita
Śrīla Vyasādeva
Śrīla Baladeva Vidyabhusana
Śrīla Prabhupāda
Badrinarayan Gosvami
Bhaktisvarūpa Dāmodara Svāmi
Giridhari Svami
Govinda dāsi
Hṛdayānanda dāsa Gosvāmī
Indradyumna Svāmī
ISKCON Governing Body Commission
Jayapataka Svāmī
Kusakratha dāsa
Pṛthu das Adhikari
Purusatraya Svāmī
Ravindra Svarupa dāsa
Sadāpūta dāsa
Śivarāma Svāmī
Suhotra Svāmī
Viśākhā dāsi
Dona al Bhaktivedanta Library - Doe para a Biblioteca Bhaktivedanta